Projekt Centru spolupráce Harmony – 2021-1-SK01-KA210-ADU-000029390

Partneri projektu: OZ Guľôčka – SK, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek – PL, Petrklíč help, z.s. – CZ realizovali projekt vytvorenia Centra spolupráce, v ktorom bude hlavnou prioritou dôraz na harmóniu.

Harmónia vo viacerých oblastiach – zvládnutie nových tém vzdelávania, zvládnutie stresu z prípadného neúspechu, zvládnutie vytvorenia miesta pohody v pracovnom duchu.

Každý z partnerov sa venoval inej oblasti tvorby materiálov pre vzdelávanie dospelých a mladých dospelých, ktorí hľadajú možnosti uplatnenia sa a často aj zmysel života. Mnohí z nich sa musia vyrovnávať s istým druhom vylúčenia – najmä sociálnym, ale aj zdravotným hendikepom, ktorý im nedovoľuje zapojiť sa do bežných pracovných aktivít.

Sú to tiež ľudia, ktorí hľadajú uistenie z náročnej a stresujúcej práce, ktorá sa znásobila v post-Covidovej pandémii.

Človek nezvláda vysoký tlak informácií, povinností a zodpovednosti, najmä keď sám bojuje s depresiou, post-covidovým syndrómom a rôznymi nevysvetliteľnými príznakmi. Bránia mu naplno sa venovať svojej práci s nadšením a záujmom. Preto hľadá ďalšie možnosti, ktoré mu pomôžu nájsť samého seba.

 Často to môže byť práve spomalenie a rôzne druhy manuálnej práce, ktoré môžu človeku dodať stratené sebavedomie. Prírodné procesy a zákonitosti v prírode nám pomáhajú a často si to neuvedomujeme. Výskum dokázal, že ľudský črevný mikrobióm sa môže meniť a prispôsobovať podľa kvalitnej mikrobiálnej aktivity v pôde, s ktorou pracujeme. Preto pri práci s pôdou – pri pestovaní rastlín – môžeme priamo získať hormóny šťastia a cítiť sa zdravšie, pokojnejšie, sebavedomejšie. Veľmi aktívne sa nás dotýka aj ochrana životného prostredia a jeho kvality a to, že míňame veľké množstvo peňazí na veci, ktoré potom vyhadzujeme. To nám spôsobuje nepohodlie a častokrát aj finančné problémy. Riešením je opätovné použitie vecí. Vytváranie nových vecí na dennú spotrebu zo starých vecí. Využitie prírodných a lokálnych materiálov na výrobu predmetov každodennej potreby a tiež darčekov pre našich blízkych. Všetkým týmto témam sme sa venovali pri príprave materiálov na ďalšie vzdelávanie záujemcov o naše kurzy, ktoré budeme realizovať aj v budúcnosti a prinášať tak pohodu a radosť zo života do života čo najširšej verejnosti.