Aktivizácia mladých ľudí pre aktivity vonku, ktoré im pomôžu zamestnať sa a zabezpečiť si kvalitnú výrobu potravín.