👀 Autizmus – je to svet, do ktorého patríme aj my s našimi zvieratami a ktorému sa usilujeme porozumieť.
Preto si veľmi ceníme možnosť s 🍀OZ Nie sme sami 🍀, navzájom sa učiť, obohacovať.