Venujem sa  znevýhodneným, zraniteľným skupinám ľudí, od detí po seniorov.
Oni sa stali mojimi hlavnými učiteľmi a práca s nimi je stretnutie so mnou.
Realizovať TERAPIE, EDUKÁCIU a AKTIVITY so ZVIERATAMI, ako obojstranne výhodné stretnutia medzi ľuďmi a zvieratami, využívať intervenčné prístupy v rôznych prostrediach a s rôznymi zvieratami, aj tzv.hospodárskymi…v koncepte Green Care je niečo úžasné.