Tag Archives: #socialnefarmy #greencare

Vychovávajú nás

Farmárska škôlka je z výchovného hľadiska ideálne miesto pre deti, ale aj pre dosplelých pretože zvieratá nám vždy pripomenú, že máme veci po skončení upratať na miesto.Neodložíš piecku na pizzu, panička? ….Artuš ju hneď preskúma zo všetkých strán a potom ho nájdem pomaľovaného na indiána neodložíš lienku po deťoch? …psy si hneď myslia, že to…

Read More

Spájame sa

Kto ma pozná, vie, že sa venujem znevýhodneným, zraniteľným skupinám ľudí, detí.Tieto deti ale i dospelí sa stali mojimi hlavnými učiteľmi a práca s nimi je stretnutie so mnou.Realizovať TERAPIE, EDUKÁCIU a AKTIVITY so ZVIERATAMI, ako obojstranne výhodné stretnutia medzi ľuďmi a zvieratami, využívať intervenčné prístupy v rôznych prostrediach a s rôznymi zvieratami, aj tzv.hospodárskymi…v…

Read More

Kazachstan

Zaujímavý projekt a pre niekoho inšpirujúci je i tento z Kazachstanu.Podnikateľ Nadir Aldagarov (na snímke s manželkou) si kúpil pozemky .Kúpil 100 hektárov pôdy za horou Kok-Tobe. Chcel si tam postaviť dom, ale rozmyslel si to a rozhodol sa otvoriť to pre verejnosť, aby nebol jediným „vlastníkom“ takejto krásy. Pozemky čo kúpil že susedia s…

Read More

Ural

Ahojte priatelia, čo viete o Urale? Ural – pohorie jedno z najstarších na svete.Ural – dohodnutá hranica medzi Európou a Áziou.A ja pridávam ešte…..že , rozbieha sa tam sociálny projekt jedinečný pre uralský región, ktorý získal podporu z Fondu prezidentských grantov.Pre deti z centier sociálnej rehabilitácie alebo z náhradných rodín vrátane detí so zdravotným postihnutím…

Read More

Viete čo znamená nakupovať a konzumovať produkty sociálneho poľnohospodárstva?

Viete čo znamená nakupovať a konzumovať produkty sociálneho poľnohospodárstva? Sociálne poľnohospodárstvo venuje veľkú pozornosť životnému prostrediu, používa techniky s nízkym dopadom na životné prostredie.Produkty sociálneho poľnohospodárstva sú kvalitné, ekologické,plus:• umožňujú mnohým ľuďom získať zručnosti a kráčať cestou autonómie• zmierňujú sociálne nerovnosti• pomáhajú celým komunitám stať sa inkluzívnejšími a venovať pozornosť potrebám tých najzraniteľnejších• prispievajú k…

Read More

Moderné multifunkčné ihriská v mestách nahraďme týmto

#social #farming #socialnefarmyvmeste # #priroda #greencare #vsimavost #socialnefarmy #socialnepolnohospodarstvoV niektorých krajinách v mestách sa cielene nahrádzajú moderné multifunkčné ihriská za miestečka so zvieratami a preliezkami z dreva, prírodných materiálov. Vytvárajú tak protiváhu voči prostrediu ktorému sa dnešné deti odcudzili. Život mnohých detí sa čoraz viac odohráva v umelo vytvorených priestoroch. Deti sa hrajú v nadmerne…

Read More

Príležitosť získať ďalší príjem

#socialnefarmy #greencareSociálne farmy predstavujú príležitosť pre poľnohospodárov a farmárov na Slovensku, získať ďalší príjem ako súčasť kombinovaného príjmu. Tým, že rozšíria svoju bežnú činnosť na farme o terapie, edukácie a aktivity so zvieratami v kombinácii s poľnohospodárstvom, môžu to so ZISKOM využiť pre celú spoločnosť. (zelená ekonomika)K tradičným odvetviam podnikania ako je chov, výroba mlieka,…

Read More

Závislosti

#socialnefarmy #greencare Farmy pre mladistvých v liečbe závislostí. Niektoré z fariem majú i klasické miestnosti pre psychoterapiu, pretože sú tam aj deti, ktoré skutočne zápasia a majú veľa problémov, ale atmosféra na farme je uvoľnenejšia, prírodnejšia a organickejšia. Účastníci, ale i odborníci opisujú, že…. deje sa tam veľa terapeutických vecí, ale nie nevyhnutne ich zlepšuje…

Read More

Retro inovácia či nový trend?

#socialnefarmy #greencare #vsimavost Sociálne farmy vo všeobecnosti môžu byť dnes brané buď ako tzv. “retro inovácia” alebo ako nový trend. Oni však existovali už dávno, v nejakej neformálnej podobe, pretože, v skutočnosti tradičný spôsob poľnohospodárstva vždy slúžil aj ako spôsob zapojenia vylúčených osôb do vidieckych komunít, nie iba v rámci domácnosti. Hodnotu spojenia ľudí a…

Read More