Fenomén puta medzi ľuďmi s autizmom a zvieratami sa neodráža iba vo výskume, ale aj v životopisných dielach. Napr. Temple Grandin vo svojich knihách hovorí o jedinečnom zväzku medzi ľuďmi s autizmom a zvieratami z vlastnej skúsenosti s týmito cieľovými skupinami, Rupert Isaacson opisuje zvláštne puto jeho autistického syna s koňmi v knihe The Horse boy ako i ďalšie autobiografické diela, ktoré hovoria o zväzku medzi autistami a psami.

V oblasti interakcie a komunikácie u ľudí s PAS sa zvieratá zahŕňajú na zlepšenie sociálneho kontaktu v priamom kontakte so zvieratami.

 (viacerými spôsobmi, vysvetlím nižšie).

Zviera ,napr. pes , funguje ako prechodný objekt, keďže spočiatku psy podporujú schopnosť detí s autizmom vytvárať primárne väzby. Zahrnutie psa (zvieraťa) do terapie teda robíme aby sme naplnili koncový cieľ:  a to zvýšenie interakcie detí s autizmom s ľuďmi.

Pojem „prechodný objekt“… tu zviera znamená pre dieťa niečo ako objatie alebo prikrývka, ktorá slúži ako náhrada za matku (či inú dôležitú osobu v živote dieťaťa), pri strese alebo v momente úzkosti. Dokáže znížiť stres a zvýšiť pocit bezpečia. Nemusí byť nutne vybudované úzke puto, ale môže slúži iba ako prostriedok s cieľom uľahčiť kontakt s ostatnými.

Taktiež ….pozorovaním toho, ako zvieratá reagujú na správanie, sa dieťa s autizmom môže dozvedieť, ktoré z jeho správania vedie k určitému správaniu iných.

Je známe, že zvieratá preukazujú jednoduché, opakujúce sa neverbálne správanie a práve toto správanie je ľahšie dešifrovať pre deti s autizmom.  

Zvieratá sú na to mimoriadne vhodné, pretože nám poskytujú jedinečný a veľmi užitočný spôsob spätnej väzby o správaní. Na rozdiel od ľudí, zvieratá dávajú jasné, „pravdivé“ a priame reakcie na pozitívne a negatívne podnety.

Som presvedčená, že získanie priamej spätnej väzby od zvierat, zdôrazňuje význam použitia intervencií so zvieratami pri autizme (animoterapie).

Práve preto, že sociálna spätná väzba v sociálnom kontakte medzi ľuďmi nie je vždy priama,  zvieratá toto dokážu naplniť. V tomto tiež vidím ich jedinečnú a pomáhajúcu úlohu.

Ďalej fakt, že ….pozitívne skúsenosti  z kontaktu so zvieratami môžu viesť k hľadaniu väčšieho sociálneho kontaktu (čo u detí s autizmom chceme).  Pozitívne skúsenosti môžu navyše prispieť k väčšiemu sebavedomiu počas komunikácie, dieťa získava dôveru, že je schopné dobre komunikovať a to môže tiež viesť k hľadaniu ďalších kontaktov a tiež plynulejšej  komunikácii.  

Ja osobne samozrejme intervencie so zvieratami „animoterapie“ pre deti s autizmom veľmi odporúčam.

Aj keď nie všetci jedinci s autizmom sú zvieratami priťahovaní alebo majú úžitok z terapií pomocou zvierat, skutočnosť, že terapia pomocou zvierat môže byť efektívna a účinná potvrdzujú dnes mnohé vedecké štúdie.

V skupine osôb s autizmom je veľké množstvo charakteristík a problémov, preto je dôležité vziať do úvahy výber zvierat pri podpore terapie so zvieratami.   

Vyššia citlivosť na zmyslové vnímanie, ako aj osobné preferencie zvierat ( strach zo psa, alebo vysoká citlivosť na zvuk štekajúceho psa) znamená, že zvolím iné zviera. Veľmi sa mi páči koncept terapeutických fariem a zahrnutie i hospodárskych zvierat. Možností je veľa.

Slavomíra Dupláková