Deti so slabými čitateľskými schopnosťami, deti s autizmom, ADHD, problémami so správaním, strachom zo zlyhania alebo nízkym sebavedomím.

Týmto deťom poskytujeme program ôsmich samostatných čítaní. 

Relácia trvá 15 minút a koná sa raz týždenne. Za týmto účelom je vytvorený pohodlný kútik na čítanie, kde dieťa môže ľahko nadviazať kontakt so psom a pokojne mu čítať. Spolupracujeme s odborníkmi. Po skončení programu dostáva dieťa knihu s odtlačkom labky a menom psa, ktorému čítalo a „čitateľský diplom“.

Pre viac informácií nás kontaktujte slavka@animalpartners.sk  +421  949 177 110

PROGRAM PODPORY ČÍTANIA

 
Čítanie je základom nielen pre akademikov, ale je potrebné pre takmer všetko ostatné v našej spoločnosti. Od čítania zmlúv a dokumentov, ich porozumenia, cez daňové formuláre až po lekárske doklady…jednoducho schopnosť úspešne fungovať v našej spoločnosti do značnej miery závisí od schopnosti čítať. 😏
Ak dieťa nemá adekvátne čitateľské zručnosti a pokračuje vo vzdelávacom systéme bez riešenia problému, nepracuje na úrovni svojich schopností.
Realizujeme čítací program so špeciálne vedeným psíkom.
Program prispieva k vzdelávaniu detí a rovnosti príležitostí. Zvyšuje šance znevýhodnených detí uspieť v spoločnosti.
Čítacie programy sú prispôsobené jednotlivcom i skupinám.
Sú určené tiež deťom, ktoré plynulo a pekne čítajú. Pretože …náš program čítania so psom kombinuje potešenie z čítania a priateľstvo so psami. Zlepšuje komunikačné schopnosti a sociálne zručnosti detí, zvyšuje sebavedomie a posúva jazykové a čitateľské zručnosti na vyššiu úroveň a je realizovaný pod odborným vedením.
Na základe dohody so školou a odborníkom, je odporúčaný i deťom, ktoré čítajú, no majú problém s porozumením prečítaného textu. Aj pre tieto deti je tu špeciálne vedený psík.
Pretože…problém nepochopenia prečítaného textu si dieťa so sebou prenáša do vyšších ročníkov. Text síce prečíta, ale nerozumie mu.
A ako môžeme zvieraťom podporovať u detí rozvíjanie čítania s porozumením? ☝️
Príďte na naše hodiny čítania psovi. Psík Ajo „prepožičia svoje uši“ každému dieťaťu a rád si nechá prerozpávať čo bolo obsahom prečítaného textu.
Neváhajte, naše zvieratká prichádzajú medzi vaše deti veľmi rady, nechajte svoje dieťa čítať a prerozprávať čítené psovi.
Všetci vieme, že poblém s čítaním vytvára „začarovaný kruh“. Neschopnosť čítať spôsobuje zhoršenie známok, kvalitu sústredenia a znižuje snahu dieťaťa. Neúspech v škole zvyšuje jeho nechuť k učeniu. Snaží sa, no na výsledkoch v škole to nevidieť. Učenie a škola sa stávajú miestom, kde sa neteší a nechce chodiť. A to nikoho z nás neteší.
Psík pomáha deťom a deti jemu. Pomáhajme si, je to krásne.