Z dôvodu záujmu o „moc“, ktorou disponujú zvieratá sme sa ako občianske združenie rozhodli podporovať a viesť ľudí, ktorí majú záujem zahrnúť zvieratá do svojej praxe.

Poskytovať týmto ľuďom odborné informácie a nasmerovať ich, na ich vlastnej ceste osobného rastu k ďalším zdrojom odborných informácií či príkladov dobrej praxe, aplikovateľných v podmienkach Slovenskej republiky.

A tiež šíriť ich príklady dobrej praxe ako inšpiráciu ďalším.

Kurz AAI

Ide o vzdelávanie odbornej prípravy, založené na vedeckých poznatkoch, s dôrazom na zvieratá, ktoré zahŕňame do intervencií s asistenciou zvierat (AAI)  Animal Assisted Intervention.

Informácie v kurze sú z akademického vzdelávania Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach bakalárskeho študijného programu Vzťah človek zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, tiež z intervenčných učebných osnov organizácií ako sú ako sú ISAAT / ESAAT a IAHAIO.

Po absolvovaní odbornej prípravy budú ľudia zodpovední za zahrnutie zvierat do svojej praxe odborníci so solídnymi znalosťami a zručnosťami, ktorí môžu zaručiť starostlivé zaobchádzanie s ľuďmi a zvieratami v rámci terapie, adukácie, aktivít či koučingu s asistenciou zvierat.

PhDr. Lenka Birková – a jej príklady dobrej praxe.

Lenka krásne prezentuje, čo je to vzdelávanie pomocou zvierat resp. pedagogika so zvieratami Animal Assisted Education (AAE) a aktivity so zvieratami Animal Assisted Activities (AAA)

Pedagogika s asistenciou zvierat (AAE) znamená formu učenia alebo osobného rastu, ktorá zahŕňa zviera, ktoré má ľuďom pomôcť dosiahnuť ich vzdelávacie ciele v kratšom časovom horizonte, ľahšie, udržateľnejšie alebo uvoľnenejším spôsobom. 

Zapojením zvieraťa môže pedagóg, špeciálny pedagóg, alebo človek, ktorý vedie zviera v spolupráci s odborníkom na základe stanovených cieľov stimulovať svojich žiakov, aby lepšie zvládli svoj rast a vzdelávacie procesy a aby sa viac motivovali k práci.

Zvieratá v pegadogike dokážu byť skvelými partnermi a vieme ich zahrnúť do svojej praxe mnohými spôsobmi, ktoré prinášajú benefity všetkým zúčastneným. Na jednej strane nám, keďže mnohí z nás máme vlastné zviera, ktoré často ostáva doma, pričom by sme ho mohli zapojiť a pracovať s ním v  učebnom prostredí, na druhej strane preto, že prostredníctvom zážitkového učenia deti zisťujú , že keď im zvieratá pomáhajú prechádzať procesom učenia, takýmto spôsobom učenia získavjú niečo navyše. Ako samotné deti vravia „vzdelávanie so zvieratami je cool  a zábava„.

Lenka a jej Dasty a Elfie v AAI.

Citlivo a s ohľadom na jedinečnosť každého z nich.

Tento rok počas celého leta boli parťáci nielen Lenke, ale všetkým deťom v táboroch. A boli božskí čo hovoria aj fotografie z táborov.

Ukazujú krásnu pohodu psov, ukazujú príklady, v ktorých situáciách môže mať pes pridanú hodnotu a ako môže byť pes začlenený do aktivít s deťmi v tábore.

Sú krásnym príkladom všetkých tých úžasných psov, ktoré zahŕňame do intervencií. A majú svoje špeciálne poslanie.

Ďakujeme Lenka, Dasty a Eflie.

 

Tanečná Škola Poprocký a Dasty ako hviezda letného tanečného tábora 2020 😉