#farmystarostlivosti  #greencare
Farmy pre mladistvých v liečbe závislostí.
Niektoré z fariem majú i klasické miestnosti pre psychoterapiu, pretože sú tam aj deti, ktoré skutočne zápasia a majú veľa problémov, ale atmosféra na farme je uvoľnenejšia, prírodnejšia a organickejšia.
Účastníci, ale i odborníci opisujú, že…. deje sa tam veľa terapeutických vecí, ale nie nevyhnutne ich zlepšuje psychoterapeut. Vyzerá to ako kúzlo, čo sa deje na farme, a psychoterapeut to len sleduje a vydáva svedectvo, podporuje a sprevádza svojich klientov.

Aj zapojení odborníci vnímajú tieto farmy ako skvelé miesta na prácu a sú radi, že vymenili klasické ambulancie, pobyt v prírode so zvieratami vnímajú ako hodnotný i pre seba, takže farma je pre nich tiež terapeutická. Popisujú tieto miesta ako úžasné pre svoju prácu, robiť svoju prácu, sledovať zvieratá, ako robia svoju prácu, a vidieť deti, ako sa liečia z úzkosti, traumy alebo depresie. V odpovediach uvádzali, že …tieto deti/mladiství sa cítia súčasťou veľkej rodiny, spolupracujú na rovnakom cieli, starajú sa o zvieratá, robia rôzne domáce práce, budujú kompetencie, niečo dosahujú. Na farme sa môžu porozprávať s inými lekármi alebo klientami, ktorí majú podobné skúsenosti, a zistiť, že nie sú sami. Pocit príslušnosti ku komunite pomáha pracovať na ich úzkosti alebo traume alebo depresii. Pôsobivé ponaučenia pochádzajú aj zo sledovania životného cyklu farmy; Narodenia a úmrtia sú „stlačené“ na kratšie obdobia a naučiť sa akceptovať to ako súčasť prírody môže byť ťažké. Farma prináša mnoho životných lekcií a zažitie skutočných pocitov všímavosti. Napr. videnie pôrodu kozliat môže byť pre mnohých klientov dôležitým nástrojom pri spracovávaní ich vlastných pocitov týkajúcich sa rodičovstva, straty a starostlivosti o ostatných.