Naša hernička patrí deťom zdravým ako i deťom, ktoré sú z hľadiska svojich špeciálnych potrieb a prejavov iné.

Nachádza sa v priestore Minifarmy v obci Nová Polhora, medzi Košicami a Prešovom, výjazd z diaľnice D1.

Ponúka týmto deťom podmienky, v ktorých môžu ukázať čo všetko vedia a sú k tomu motivované zvieratami.  

Poskytujeme intervencie s asistenciou zvierat na Slovensku známe ako animoterapie (častý je pojem canisterapia, s dôrazom na psa).

Hernička je plne vybavená pre hry, bez tlaku na výkon, s poskytnutím dostatočného času a priestoru pre reakcie dieťaťa zohľadňujúc jeho možnosti a limity v aktuálnej chvíli. 

Spolupracujeme s odborníkmi z oblasti psychológie, špeciálnej a liečebnej pedagogiky, fyzioterapie a rehabilitácie, logopédie a spoločne v rámci kompetencií vlastnej profesie vytvárame komplexný plán starostlivosti, spolupráce a riešenia problémov jednotlivcov a skupín klientov.

Využívame viacero intervenčných prístupov a metód so zahrnutím rôznych druhov zvierat.