💁‍♀️Blíži sa september, škola.
Pocity, ktoré si my dospelí spájame s nákupom nových topánok, nových školských pomôcok….
U niekoho predstava školy však vyvoláva starosti a myslí na to, ako motivovať svoje dieťa, aby ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, si dieťa zobralo za svoje, aby ich z vlastnej vôle chcelo uskutočňovať, napríklad aby čítalo, učilo sa.
Vieme, že sú deti ktorých výkony v škole závisia od motivácie vo väčšej miere ako u iných detí.
Niektoré deti sa ľahšie motivujú k činnosti, ak im je sľúbená materiálna odmena (hoci aj maličkosť). Napr. dieťa podáva slabý výkon, ale keď mu sľúbia malú odmenu, tak výkon ide radikálne hore, niektoré dieťa sa samo snaží o maximálny výkon.
Rodičia väčšinou usilujú o to, aby sa ich dieťa učilo, no pokiaľ nie je dieťa v škole motivované, nepracuje na úrovni svojich schopností.
Pretože čítanie zostáva základnou zručnosťou, ktorú musia deti v základnom vzdelávaní zvládnuť, aby mohli úspešne dokončiť svoju ďalšiu školskú kariéru….
ponúkame program podpory čítania – ČÍTANIE SO PSOM.
Čítanie a učenie sú napokon neoddeliteľne spojené.
Program čítania so psom kombinuje potešenie z čítania a priateľstvo so psami. 👣 🐾 Zlepšuje komunikačné schopnosti a sociálne zručnosti detí, zvyšuje sebavedomie a posúva jazykové a čitateľské zručnosti na vyššiu úroveň a je realizovaný pod odborným vedením.