September, čas návratu do školy. Dospelí často spájajú toto obdobie s nákupom nových topánok a školských pomôcok. Avšak nie u každého vyvoláva myšlienka na školu pozitívne pocity. 

Mnohí rodičia premýšľajú nad tým, ako motivovať svoje dieťa k dosahovaniu cieľov, aby si ich osvojilo dobrovoľne, napríklad čítanie a učenie.

Vieme, že motivácia hrá kľúčovú úlohu v školskom prostredí, a že niektoré deti sa ľahšie motivujú odmenou, ktorá môže urobiť malú pozitívnu zmenu. Napríklad, dieťa, ktoré predvádza slabý výkon, môže dramaticky zlepšiť svoje výsledky, ak mu je prisľúbená malá odmena. Iné deti sú motivované samy o seba k dosiahnutiu maximálneho výkonu.

Rodičia väčšinou túžia po tom, aby sa ich deti učili, no ak dieťa nie je motivované, jeho výkony nemusia odrážať jeho skutočné schopnosti. Vzhľadom na to, že čítanie zostáva základnou zručnosťou v základnom vzdelávaní, je kľúčové, aby deti ovládali túto zručnosť pre úspešný priebeh svojej školskej kariéry.

Preto sme vytvorili program podpory čítania s názvom „ČÍTANIE SO PSÍKOM“. Tento program kombinuje radosť z čítania a priateľstvo so psom. Okrem zlepšovania komunikačných schopností a sociálnych zručností detí, poskytuje aj príležitosť zvýšiť sebavedomie a rozvíjať jazykové a čitateľské schopnosti na vyššiu úroveň. Celý program je realizovaný pod odborným vedením a v rôznych prostrediach ako napr. školy, knižnice, komunitné centrá, farmy, záhrady, parky.