Naučiť sa čítať je vzrušujúce dobrodružstvo – ale tiež intelektuálny úspech. 

Väčšina detí je nadšená, čítaním sa im otvárajú sa nové svety. Za predpokladu, že dokážu čítať plynule a porozumieť tomu, čo čítali.

Mnoho detí to nedokáže urobiť (znevýhodnené deti), mnoho detí potrebuje na zlepšenie svojich čitateľských schopností individuálnu podporu.

Zvieratá a ľudia navzájom o.z. podporuje tento proces mnohými nápadmi.

Vypracovali sme program podpory čítania zvieratám (pre zdravé, aj znevýhodnené deti).

Program pod názvom „Psie ušká“ rozbiehame v spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice.

Milujeme čítanie a propagujeme čítanie.

Podporujeme deti v čítaní aby nielen zlepšili svoje výsledky v čítaní v škole, ale tiež boli posilnené a mali väčšiu sebadôveru pre nasledujúce školské výzvy.

Čítanie je kľúčom k vzdelaniu. Žiaľ mnoho detí základnej školy nedokáže dostatočne plynulo čítať alebo nechápe, čo čítali. Tieto deti potrebujú a verím, že dostávajú individuálnu podporu. 

Zvieratá a ľudia navzájom o.z. by radi pomohli týmto deťom osvedčenou a zábavnou metódou.

Posilnením čítania chceme prispieť k vzdelávaniu detí a rovnosti príležitostí.

Hľadáme spolupracujúce školy a knižnice.

Hľadáme možnosti sponzorstva projektu.

Program beží v spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice a je realizovaný odborníkmi s vysokoškolským vzdelaním v predmetnom odbore podľa zvolenej metódy (terapia, edukácia, aktivity).

i