Ponuka a zrealizované projekty

Canisterapia v MRK

Canisterapia v MRK

Penta Hospitals

Penta Hospitals

Canisterapia s deťmi so zdravotným znevýhodnením

Canisterapia s deťmi so zdravotným znevýhodnením

Seniori a canisterapia

Seniori a canisterapia

Aplikácia programu čítania zvieratám

Aplikácia programu čítania zvieratám

Ponuka akreditovaného vzdelávania ANIMOTERAPIE

Ponuka akreditovaného vzdelávania ANIMOTERAPIE

BUĎ STROM

BUĎ STROM

Naše deti

Naše deti