Ponuka a zrealizované projekty

Tkáčske remeslo podporované nadáciou GRANVIA

Tkáčske remeslo podporované nadáciou GRANVIA

Špeciálna škola KE -dlhodobý projekt

Špeciálna škola KE -dlhodobý projekt

Psychiatrická liečebňa – náš dlhodobý projekt

Psychiatrická liečebňa – náš dlhodobý projekt

Projekt ROZMANITOSŤ ĽUDSKOSTI

Projekt ROZMANITOSŤ ĽUDSKOSTI

Hernička

Hernička

Projekt – Športuj aj TY- Nadácia SPP

Projekt – Športuj aj TY- Nadácia SPP

VZDELÁVACIE KURZY

VZDELÁVACIE KURZY

Intervencie s asistenciou zvierat, Odborné vzdelávanie
Materské centrum SOVIČKA

Materské centrum SOVIČKA

Projekt Inkluzívne komunity tkania

Projekt Inkluzívne komunity tkania

PROJEKT – Centrum pre filantropiu a Nadácia Henkel

PROJEKT – Centrum pre filantropiu a Nadácia Henkel

Intervencie s asistenciou zvierat, Odborné vzdelávanie
Aktivity na farme starostlivosti

Aktivity na farme starostlivosti