Prepojenie človeka a zvieraťa v sociálnej práci

Projekt realizovaný vďaka podpore nadácie SPP  predstavoval 20 krásnych príležitostí na interakciu medzi ľuďmi a zvieratami v Css Clementia Ličartovce.

Využíval upokojujúcu prítomnosť jemného psa na podporu konkrétneho klienta zariadenia – pána Petra. 

"Ľudia majú tendenciu vytvárať emocionálnu väzbu k zvieratám podobným spôsobom, ako vytvárajú väzby k ľuďom, ktorí sú v ich živote dôležití."

Vzhľadom k tomu, že ľudia prejavujú osobitný záujem o zvieratá, toto puto sa stáva jedným z najmocnejších motivačných nástrojov pri práci s výzvami, ktorým čelia sociálni pracovníci pri svojej práci.

„Zvieratá patria medzi najmocnejšie motivátory ľudského správania.“

Projekt nám ukázal ako môže interakcia medzi človekom a zvieraťom a väzba medzi človekom a zvieraťom ovplyvniť ľudské zdravie a pohodu.

Krátky popis

Špecializované zariadenie určené pre cieľovú skupinu fyzických osôb so zdravotným postihnutím, ktorým je schizofrénia.