Komunitné centrum

POZRI   VIDEO

Intervencie s asistenciou zvierat 🌞🐾 podporujú potenciál a pozitívne vlastnosti, ktoré existujú v každom jednotlivcovi, vrátane rómskych detí.
Vzdelávanie, príležitosti a podporné prostredie 👉 zohrávajú významnú úlohu pri umožňovaní ♥ deťom ♥ z akéhokoľvek prostredia prosperovať, predvádzať svoj talent a schopnosti 💪 .

Krátky popis