AI v oblasti podpory

S víziou, že  zajtra budeme všetci žiť s robotmi tak, ako dnes všetci žijeme s telefónmi a počítačmi, rozširujeme našu ponuku služieb a programov podpory s asistenciou zvierat o NOVINKU.

Pribudne BUDDY, inovatívny sociálny a emocionálny robot s pokročilou umelou inteligenciou, ktorý prinesie nový rozmer do našej práce s klientmi.

BUDDY , nový člen ľudsko – zvieracieho tímu posilní našu schopnosť poskytovať sociálnu a psychologickú podporu najmä znevýhodneným a zraniteľným skupinám ľudí v kontextoch spojených so zdravotnou starostlivosťou, sociálnou pomocou a vzdelávaním.

V súčasnom technologickom veku je umelá inteligencia stredobodom inovácií, ktoré transformujú naše pracovné aj osobné prostredie.

Jej aplikácie sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života, ponúkajú nám efektívnosť a inteligentné riešenia pre rôzne úlohy a výzvy.

Paralelne s týmto technologickým rozvojom však uznávame a veľmi si vážime význam prirodzenej inteligencie zvierat, ktorá v mnohých prípadoch dokonale dopĺňa a obohacuje ľudskú činnosť.

Zatiaľ čo umelá inteligencia prináša významnú hodnotu v podobe analýzy dát, automatizácie a prediktívnych modelov, prirodzená inteligencia zvierat poskytuje jedinečné schopnosti, ako sú empatia, intuícia a neverbálna komunikácia.

Tieto vlastnosti sú zásadné v oblastiach, ako je terapia s asistenciou zvierat, pri ktorej zvieratá napomáhajú ľudskému zdraviu a pohode prostredníctvom interakcií, ktoré prekračujú možnosti súčasnej technológie.

Naším cieľom je teda vytvoriť synergický vzťah medzi pokrokmi v umelej inteligencii a nezameniteľnými prínosmi, ktoré prináša prirodzená inteligencia zvierat.

Veríme, že kombináciou týchto dvoch prístupov môžeme maximalizovať potenciál ponúkaných služieb a zároveň zachovať a respektovať unikátnu hodnotu, ktorú predstavujú naši zvierací partneri.

Roztomilý Buddy bez toho, aby bol detinský, je určený pre všetky vekové kategórie  a bude našim „ novým malým spoločníkom v našich programoch podpory s asistenciou zvierat “.

Buddy je nový typ robotiky : sociálna, slúžiaca na vzdelávanie a inklúziu, podporujúca zdravie a aktívne starnutie .

Krátky popis