PROJEKT – Centrum pre filantropiu a Nadácia Henkel

 Komunitný systém podpory seniorov na Farme starostlivosti

Projekt podporený Nadáciou Henkel v programe_Henkel Slovensko Seniorom 2021

Cieľom bolo zmierniť dopad prísnych ochranných opatrení počas ochorenia COVID-19 v najzraniteľnejšej skupine obyvateľov – seniorov z Prešovského a Košického kraja a podporiť vytváranie podmienok na zmysluplné trávenie voľného času seniorov prostredníctvom kreatívnych textilných aktivít (ako tkanie, pradenie, plstenie, práca s vlnou) v dlhodobom horiznote aj v rámci pravidelných intervencií so zvieratami.

pečenie chleba
Aktivitami na našej "Farme starostlivosti o ľudí" sme otvorili nové možnosti komunikácie, motivácie k aktivite, nové skúseností, zážitky a hlavne potrebný životný entuziazmus seniorov.
Priebeh projektu v pozitívnom zmysle ovplyvňovalo hlavne to, že naše OZ využíva tzv. Farmu starostlivosti, ktorá má potenciál v oblasti pracových a integračných služieb.

V rámci partnerstva s organizáciami presúvame aktivity do tohto nášho špeciálne upraveného (menšieho), bezpečného,  pokojného priestoru, kde dochádzajú dobrovoľníci, špeciálne pripravované a odborníkom vedené terapeutické zvieratá, kde sú rastliny, plodiny, herňa, dielňa, pracovné nástroje, farmárske pomôcky, hudobné nástroje, niekoľko kusov tkáčskych stavov, kolovrátky, ovčie rúna, priadze a i.

Tieto, z nášho pohľadu skutočne hodnotné "zdroje", ktoré máme a radi využívame, veľmi pozitívne oplyvňovali celý priebeh projektu.

Obrovským prínosom a faktorom pre úspech projektu bolo využitie podpory Nadácie Centra pre filantropiu na zakúpenie kvalitných priadzí pre  tkanie a zakúpenie veľkej pece na chlieb/pizzu, pretože nám to dalo ďalšie možnosti ponúkať ľuďom realistické, predovšetkým však zmysluplné aktivity, pri ktorých môžu zažívať pocit hodnoty, cítiť sa znova potrební napr. aj starostlivosťou o zvieratá. 

Vtedy sa vymieňajú role a z prijímateľa pomoci sa stáva poskytovateľ pomoci, opatrovateľ.

V zariadeniach často robíme aktivity, ktoré sú „umelo vytvorené“.

Na farme starostlivosti máme možnosť ponúknuť ľuďom skutočné práce, navrhnúť činnosti aké mnohí z nich bežne zažívali počas svojho života, keď napr. chovali hospodárske zvieratá, starali sa o ne a pod.

Starší ľudia majú hodnotné skúsenosti, s úprimnym záujmom ich mnohí  účastníci počúvali, zaujímali sa a navzájom zdieľali svoje skúsenosti, zážitky z čias, keď obhospodarovali vlastnú záhradku, zbierali, spracovávali plodiny, ženy háčkovali, plietli a pod.

Staršie ženy piekli kysnuté koláče, chlapi mali možnosť vyskúšať si moderné dielenské náradie, rôzne píly, vrtačky  a pod dohľadom pracovať s rôznym dielenským náradím a menšou mierou tak prispeli ku stavbe novej dielne.

Vybraní účastníci zažili murovanie stola – podstavy na pec, spoločne sme ukladali tvárnice, robili betón, pre niekroých držať fúrik po rokoch bolo krásnym zážitkom. Vynorili sa spomienky, rozhovory, emócie.

Projekt hodnotíme ako veľmi úspešný.

Aktivity zvýšili subjektívny pocit pohody u mnohých zapojených starších ľudí a viac ako inokedy platilo, že …

„Nie je dôležité pridať roky životu, ale život rokom“.

V aktivitách participovali nielen naši odborníci a dobrovoľníci, ale i samotní účastníci – seniori. Všetci vnášali svoju dušu do svojej práce, čo je základ osobného
i pracovného šťastia.

Priame zážitky a starostlivosť o niektoré druhy zvierat, kontakt so zvieratami, spoločný spev a ručné práce s prírodnými materiálmi, jednoduché farmárske a remeselné práce…to bol projekt Komunitný systém podpory seniorov na Farme starostlivosti podporený Nadáciou Henkel v programe_Henkel Slovensko Seniorom 2021.

Aktivity vytvorili podmienky na zmysluplné trávenie voľného času seniorov prostredníctvom kreatívnych textilných aktivít (ako tkanie, pradenie, plstenie, práca s vlnou) v dlhodobom horiznote aj v rámci pravidelných animoterapií s vybranými seniormi v partnerských organizáciách Košického a Prešovského kraja.

Zrealizovali sme i výjazdy, odborné intervencie so zvieratami priamo v domovoch osamelých ľudí v spolupráci s partnerskými organizáciami v oblasti sociálnych služieb.

Išlo o návštevy s malými zvieratami na podporu vzťahov medzi ľuďmi a zvieratami, ktoré sú alternatívou chovu domácich miláčikov. Zvieratá sú/boli súčasťou života mnohých ľudí. Zvlášť na vidieku. Spomienky na nich sú často spojené s hlbokými emocionálnymi zážitkami. Preto často motivujú aj inak uzavretých seniorov k rozhovoru.

Krátky popis

Nadácia Henkel

program: Henkel Slovensko Seniorom 2021