VZDELÁVACIE KURZY

farma

Pre každého kto chce do svojej praxe alebo aktivít zahrnúť zvieratá. 

Realizujeme kurzy, ktoré vám dodajú odvahu, ukážu vízie a riešenia zmien.

Farmy, ktoré chcú rozšíriť svoje pôsobenie na sociálnu oblasť a vykonávať terapie, edukácie a aktivity so zvieratami v kombinácii s poľnohospodárstvom, majú možnosť absolvovať VZDELÁVANIE  základnej kvalifikácie a získať tak CERTIFIKÁT AAI (Animal Assisted Intervention).

1.časť

  • minimálny rozsah vedomostí človeka, ktorý vedie/zahŕňa zvieratá na farme do intervencií, to znamená terapie, vzdelávanie, koučing a aktivity so zvieratami
  • minimálne spôsobilosti človeka, ktorý vedie/zahŕňa zvieratá z farmy do intervencií (terapií, vzdelávania, koučingu a aktivít so zvieratami)
  • spôsobilosti k podpore schopností zvieraťa efektívne viesť a napĺňať ciele intervencií (terapie, vzdelávania, koučingu a aktivít so zvieratami)

2.časť

  • legislatívne a etické aspekty zahrnutia farmárskych zvierat do intervencií (terapií, vzdelávania, koučingu a aktivít so zvieratami)
  • veterinárne požiadavky na farmárske zvieratá, ktoré budú zahrnuté do intervencií (terapie, vzdelávania, koučingu a aktivít so zvieratami)
  • príprava, výcvik, socializácia farmárskych zvierat pre zahrnutie do intervencií (terapií, vzdelávania, koučingu a aktivít so zvieratami) – odporúčania a príklady dobrej praxe

VZDELÁVANIE vymedzuje aj základné POJMOSLOVIE ako ako ho ponúkajú líderské organizácie s medzinárodnou pôsobnosťou, najmä International Association of Human-Animal Interaction Organizations.

Porozumenie a používanie jednotnej terminológie v oblasti interakcií ľudí a zvierat môže byť prínosom nielen pre poskytovateľov programov so zvieratami na farme, ktorým sa vo vzdelávaní venujeme, ale i pre širokú verejnosť a záujemcov o túto oblasť.

príklad

Vzdelávanie ponúka rôzne príklady dobrej praxe zahrnutia farmárskych zvierat do intervencií s ľuďmi.
napr. koncept stretnutia so zvieratami „v úrovni očí“ na sociálnej farme
 
‼️💓
Pre deti je stretnutie so zvieratami vždy niečím výnimočné. Prvým impulzom je zvyčajne návšteva zoo, aj keď stretnutie sa zriedka odohráva v úrovni očí a faktor učenia je pomerne nízky.
Iné je to na sociálnych, terapeutických farmách, či miestach označených ako GREEN CARE .
 
Sú to miesta stretnutí ľudí a zvierat, s cieľom opäť zblížiť ľudí a „hospodárske“ zvieratá.
Na takýchto miestach sa môžete so zvieratami stretnúť rôznymi spôsobmi.
Mnohé zvieratá pochádzajú zo zlých životných podmienok alebo boli zachránené pred zabitím.
 
Intervencie so zvieratami (terapie, edukácie, aktivity a koučing) zahŕňajú do svojich činností zvieratá.
Spôsobom výhodným pre obe strany.
Je pre nás dôležité, aby sa obe strany, ĽUDIA i ZVIERATÁ, cítili príjemne a aby sme my ľudia znovuobjavili naše spojenie s prírodou.
 
 
foto Zuzana Ondrišová
foto Elena Homolová

Krátky popis

Farmy, ktoré chcú rozšíriť svoje pôsobenie na sociálnu oblasť a vykonávať terapie, edukácie a aktivity so zvieratami v kombinácii s poľnohospodárstvom, majú možnosť absolvovať VZDELÁVANIE  základnej kvalifikácie a získať certifikát AAI (Animal Assisted Intervention).