Canisterapia v MRK

Canisterapia má významný vplyv na psychologickú podporu, vzdelávanie a sociálny vývoj detí a mládeže v marginalizovaných rómskych komunitách.

Interakcia s terapeutickými psami pomáha deťom rozvíjať sociálne a emocionálne zručnosti, posilňuje ich sebavedomie a zlepšuje ich schopnosť zvládať stres a konflikty.

Vďaka pravidelným stretnutiam s terapeutickými psami majú deti príležitosť zažiť bezpodmienečnú lásku a podporu, čo pozitívne ovplyvňuje ich psychický a emocionálny vývoj.

CANISTERAPIA tak prispieva k integrácii týchto detí do širšej spoločnosti a vytvára pre nich bezpečné a podporné prostredie pre ich ďalší rast a rozvoj.

Krátky popis