ovečka sa volá TUŠKA

Artuš je mini baran a veľký priateľ s našimi psami. 
Pracujeme na projekte, kde bude Artuš hlavná postava. 
Projekt je inšpirovaný príbehom Kästnera, ktorý nechal svoju nádej rozprávať do zvierat, ktoré pociťovali špeciálne spojenie s deťmi a videli svoju zodpovednosť za budúcu generáciu. Zvieratám dal veľmi aktívnu úlohu – organizovať konferenciu, sami vyzývať ľudí veľmi neobvyklými prostriedkami.
A zrazu sa u ľudí niečo pohlo.
Príbeh od Ericha Kästnera – kniha pre deti sa volá „Konferencia zvierat“.
Hovorí o tom, ako sa zvieratá zaujímajú o vývoj sveta, pretože konferencie ľudí už boli neúspešné.
Dielo bolo publikované v roku 1949 a dodnes nestratilo svoju aktuálnosť (devastácia životného prostredia, vymieranie ohrozených živočíchov, nehospodárne využívanie prírodných zdrojov, týranie zvierat, nezodpovedný chov a množenie zvierat….).
 
Vzťah a správanie sa k iným živým bytostiam a prírode sú významne ovplyvňované vzdelávaním.
Aj preto pripravujeme projekt, ktorý je zámerne založený na motíve Kästnera. Spája zvieratá s deťmi, umožňuje deťom tvorivo sa zaoberať tematickými oblasťami zodpovedného vzťahu k zvieratám a prírode, pretože veríme, že „deti sú budúcnosťou dobrých životných podmienok zvierat“.
Cieľom projektu bude priblížiť deťom myšlienku ochrany zvierat.