„ Najhoršou chudobou je osamelosť a pocit, že nie ste milovaní. Niekedy si myslíme, že chudoba je len byť hladný, nahý a bez domova. Chudoba tých, ktorí sú nechcení, nemilovaní a zanedbávaní, je tá najväčšia chudoba. Tento druh chudoby musíme začať liečiť vo svojich domovoch.“

matka Tereza

Zvieratá sú spoločníci v životoch ľudí

Zvieratá sú/boli súčasťou života mnohých ľudí. Spomienky na nich sú často spojené s hlbokými emocionálnymi zážitkami.

Preto často motivujú aj inak uzavretých obyvateľov domovov k rozhovoru.

Zvieratá sú účinné motivátory

Preto prostredníctvom kontaktov so zvieratami môžeme účinne riešiť a napĺňať rôzne iné potrebné ciele.

Zvieratá sú nestranné

Nemajú predsudky. Prijímajú ľudí bez ohľadu na ich vek, vzhľad, postihnutie, nedostatky…nemajú očakavánia, otázky, nehodnotia, nesúdia.

Jednoducho len sú a umožňujú šťastné a bezstarostné chvíle aj v ťažkých životných situáciách.

Do intervencií zahŕňame nielen domáce ale i hospodárske zvieratá…sliepku, ovečku, kozľa, koňa, poníka…
Vzbudzujú zvedavosť, vytvárajú vzrušenie a príležitosť na pozorovanie a diskusiu.
Ponúkajú nezvyčajné zmyslové podnety tým ako komunikujú, zvuky týchto zvierat sú často výzvou pre ľudí na komunikáciu (aj pre ľudí, ktorí majú slabý alebo žiaden verbálny prejav).
Ich rôznorodý vzhľad, srsť, perie, farebná štruktúra sú zábavné.

Veľmi obľúbené je kŕmenie, pretože dáva možnosť zmeny role obyvateľom domova. – príjemca pomoci sa na chvíľu mení na darcu.

Opatruje zvieratá, stará sa, kŕmi…
Na intervencie prinášame rôzne veci, materiály z prírody, ktoré zodpovedajú ročným obdobiam, dopĺňajú zážitok so zvieratami a ponúkajú príležitosť pre zmyslové zážitky a spomienky. Prinášame napr. levanduľu, sezónne kvety, obilie, maky, ovčie rúno a i.