Hovoria jazykom srdca a pocitmi. Komunikácia a vzťah s nimi je možný bez ohľadu na verbálne zručnosti a kognitívne schopnosti.


Tým si dokážu nájsť cestu a „otvoriť dvere“ do sveta ľudí i s demenciou, mentálnym postihnutím a pod.