Projekt podpory čítania – PROGRAM „Psie ušká“ 🙂🙃😍
„Čítať psovi je zábava“ hlása náš letáčik 👇 avšak program čítania psovi nie je len chytľavý trik.
Má premyslené stratégie a metódy, zvolené ciele a vychádza z jednej z teórií, ktoré ponúkajú seriózne vysvetlenie potenciálu a reálnych benefitov zahrnutia zvierat do terapie, vzdelávania, aktivít.
Vedený je odborníkmi, špeciálne pripravovanými na túto prácu