UČÍME LÁSKAVOSŤ PRÍKLADOM

Naučiť deti, aby mali súcit a empatiu s ich chlpatými, pernatými proste zvieracími kamarátmi, je nevyhnutné na to, aby sa zabránilo krutosti na zvieratách, aby sme vychovali svoje deti k úcte a láskavosti k zaobchádzaniu nielen so zvieratami ale i s ľuďmi.

Veríme, že deti, ktoré budú mať dostatok vedomostí a skúseností a informácií, budú šíriť spravodlivosť, láskavosť a empatiu ku zvieratám a stanú sa spravodlivejšími,  láskavejšími a ohľaduplnejšími vo svojich vzťahoch a k sebe navzájom a vyrastú v hodnotných dospelých.

Keďže malé deti sa prirodzene stotožňujú so zvieratami a pretože zvieratá sú živé bytosti
ako sme my, môžeme pomocou našich interakcií so zvieratami učiť deti, ako sa správať k iným ľuďom.
Učiť naše deti, aby rešpektovali a chránili aj tých najmenších a najviac opovrhovaných medzi nami, je jednou z najdôležitejších životných lekcií, ktorú im môžeme odovzdať.

Pomáha im učiť sa navzájom si vážiť život – a predchádza tak násiliu.

Začlenenie jednoduchých konceptov láskavosti a rešpektu do každodenného života detí je
jednoduché a zábavné!

Najjednoduchší a najdôležitejší spôsob, ako naučiť empatiu k zvieratám svojich najmenších, je ísť príkladom.

Počúvajme seba ako hovoríme pred deťmi – nekričme „drž hubu“, „hlúpy pes“ alebo iné nepekné slová…
Nikdy netrestajme zvieratá.
Ukazujme deťom, že si vážime zvieratá tým, že sme s nimi trpezliví, zapájajme deti do jednoduchej starostlivosti o zvieratá…aby mali čerstvú vodu, pekné miesto na ležanie, zhovárajme sa s nimi napr. o veterinárnej starostlivosti a pod.
Zahŕňajme svoje zvieratá do spoločného života v rodine, nech deti trávia čas so svojimi zvieracími spoločníkmi, starajú sa o nich, hrajú sa s nimi pod dohľadom zodpovednej dospelej osoby….
Vyhnime sa vyhláseniam, ktoré ponižujú zvieratá – aj tým, ktoré su len zo žartu – ako „Nenávidím mačky“ alebo „Sliepky sú hlúpe“.
Pamätajme, že hračky ovplyvňujú deti. Hračky, ktoré by naznačovali vykorisťovanie zvierat, napríklad videohry, ktoré deťom umožňujú zabíjať zvieratá alebo modelovať zoologické záhrady alebo cirkusy nie sú tie správne pre naše deti.
Podporujme a rozvíjajme starostlivosť u detí, vezmime ich do útulku, hovorme s nimi o zvieratách, ktoré tam sú, umožnime deťom vysadiť kvety a kríky pre motýle a včely, počas prechádzky v lese, zbierajme plastové fľaše a iné odpadky, ktoré môžu zabíjať zvieratá, hovorme o tom s deťmi….