„Objaviť alebo prehĺbiť a rozvíjať svoje životné poslanie a vnášať svoju dušu do svojej práce je základ osobného i pracovného šťastia.“

 

Králičky v interaktívnej ohrádke

Výhodou tejto ohrádky je ľahký prístup k zvieratám pre viac osôb, králičky majú voľnosť pohybu a môžu aktívne spolupracovať.

Ohrádka je rozložiteľná na stôl, okolo ktorého môžu klienti sedieť, je vybavená nepremokavou podložkou a rôznymi hračkami, hlavolamami a prekážkami pre králičky.

Mgr. Katarína Šándorová so svojím psom Macom

Intervencie s králičkami  Ňufkou a Vločkou, aktivity ako i vzdelávací program „Králičky v lese“ realizujeme pod vedením Katky.

Králiček umiestnený v košíku má veľkú výhodu z hľadiska prevencie pred nepredvídaným pohybom, či škrabnutím, králiček sa cíti bezpečne a klient si môže užívať jeho prítomnosť.

Králičky v lese

„Králičky v lese“ predstavuje ucelený vzdelávací program v rámci Animal Assisted Education (AAE).

Vzdelávajte sa s asistenciou  králičkov pod vedením Mgr. Kataríny Šándorovej.

Témy: Poznávame les, jeho funkcie, rozoznávame stromy, listy, plody a zvieratá  v lese, hráme sa na strom a mnohé ďalšie aktivity.

Program využíva koncept hier podľa Josepha Cornella – Sharing Nature a vychádza z kníh Petra Wohllebena – Počuješ rozprávať stromy?, Tajný život stromov, Vieš kde rastú stromodeti? 

Program vieme prispôsobiť pre deti od 4rokov až po druhý stupeň ZŠ.

Zážitkové programy so zvieratami

Zážitkovými intervenciami s malými zvieratami sa snažíme povzbudiť deti a mladých ľudí so špecifickými potrebami, aby rozvíjali svoje silné stránky.

Deti sa o zvieratá a vôbec o prírodu nesmierne zaujímajú a ich prístup je rôzny. Dokážu si všímať detaily prostredníctvom svojho videnia sveta, vnímajú vzájomné vzťahy (matka – mláďa, život skupiny zvierat), sú motivované, otvorené a väčšinou nie sú zaťažené informáciami a predsudkami.

K aktivitám a vzdelávaniu pre deti máme i “didaktické modely” – zástupcov rôznych skupín živočíchov, vhodne vybraných tak, aby sme na nich mohli deťom ukázať nejaký jav, znaky skupiny zvierat a množstvo náučných kníh o zvieratkách pre deti rôzneho veku.

Program s králičkami realizujeme aj pre starších klientov.

S cieľom zvýšiť subjektívny pocit pohody starších ľudí prichádzame s našimi zvieratami na stretnutia do domovov pre seniorov.