HRAVÉ LETO SO ZVIERATKAMI

naše sliepky: DÁŠA, MÁŠA, HVIEZDA, LILI, ČERNOTKA a ŠIPKA

Naše programy majú i environmentálny rozmer.

Budujú kladný vzťah a ohľaduplnú starostlivosť ku zvieratám prostredníctvom priameho kontaktu.

Vytvárajú povedomie, že do toho sveta patríme a s nami i príroda, živočíchy uvedomenie si, že človek môže zasahovať do životného prostredia a akým spôsobom tak činí.

Tieto programy u detí prehlbujú kladný vzťah k zvieratám, pomáhajú pochopiť ich správanie a konanie v spoločnosti ľudí.

Cieľom je zoznámiť deti s hospodárskymi zvieratami. Rozvíjať poznanie detí o hospodárskych zvieratách a ich úžitku pre ľudí. Snažíme sa u detí o rozvoj a užívanie všetkých zmyslov, posilňovanie prirodzených poznávacích pocitov ako zvedavosti, záujmu, radosti z oobjavovania. Snažíme sa vytváranie povedomia o vlastnej spolunáležitosti so svetom a živou prírodou.

OČAKÁVANÉ VÝSTUPY programu so sliepočkami:
• dieťa rozozná sliepku od kohúta a ich mláďatá
• dieťa si je vedomé rozdielnych druhov sliepok
• dieťa hmatom rozozná perie, kožušinu, srsť…
• dieťa dokáže popísať rozdiely medzi sliepkou a kačkou
• dieťa dokáže popísať život sliepky od narodenia
• dieťa rozpozná žĺtok od bielka, pomenuje škrupinku
• dieťa dokáže vymenovať aspoň päť produktov hospodárskych zvierat, ktoré človek chová