...pocit, že sme nič nedosiahli

Potom si musíme spomenúť na malé výhry.
Urobte si čas a premýšľajte o svojich malých výhrach. Pamätajte si, že všetky sa počítajú do konečného výsledku.

Zvieratá a ľudia navzájom o.z realizuje i terapiu s asistenciou zvierat.

Terapiu s asistenciou zvierat AAT (z angl. Animal Assisted Therapy) realizuje alebo dohliada dborník v rámci profesie (sociálny pracovník, psychológ, fyzioterapeut, špeciálny pedagóg a pod.), pričom zviera môže byť vedené aj dobrovoľníkom, ak pracuje na základe odborných inštrukcií daného profesionála, na rozdiel od AAA, kde nie je potrebná odborná garancia pomáhajúceho profesionála, ani jeho aktívna participácia v intervenciách (z toho dôvodu je najčastejšie realizovaná dobrovoľníkmi), AAT je zahrnutá do terapeutického procesu len v rámci špecializácie pomáhajúceho profesionála, pričom sú vymedzené konkrétne
terapeutické zámery a ciele, na rozdiel od AAA, kde je obsahová náplň menej štruktúrovaná, skôr spontánna proces a výsledky AAT sú precízne monitorované, dokumentované na základe plánu terapie aj evaluované.

Konkrétne odlišnosti medzi AAT a AAA popísala Šoltésová a Bosá (2016).

Zdroj: ŠOLTÉSOVÁ, D.,BOSÁ, M., 2016. Intervencie s asistenciou psov –úvod do teórie a praxe. Prešov:Vydavateľstvo PU v Prešove. ISBN 978-80-555-1686-8.

“Koza urobila posun v Klárkinom živote. Zakaždým jej zdvihla náladu a dala pozitívneší prístup k účasti a zapojeniu sa do ďalších terapií, ktoré potrebuje k svojmu zdraviu a pohode.”

„ďakujem ti, že mi pomáhaš s mojim čítaním, rád s tebou čítam, som v pohode a šťastný“

Terapia s asistenciou zvierat

Tešíme sa s našimi klientmi “malým víťazstvám”.
Nezažívame pocit, že sme nedosiahli nič, pretože sme nedosiahli konečný výsledok.
Faktom je, že nemôžeme dosiahnúť konečný výsledok bez toho, aby sme prešli všetky tie malé kroky na našej ceste.