Prepájame zvieratami asistované intervencie (animoterapie) s programom tkania pre seniorov.

Otvvárame seniorom z PO a KE kraja nové možnosti komunikácie, informácií, motivácie k aktivite, nové skúseností, zážitky a hlavne potrebný životný entuziazmus.