Category Archives: Nezaradené

Projekt Centrum spolupráce Harmony

Projekt Centru spolupráce Harmony – 2021-1-SK01-KA210-ADU-000029390 Partneri projektu: OZ Guľôčka – SK, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek – PL, Petrklíč help, z.s. – CZ realizovali projekt vytvorenia Centra spolupráce, v ktorom bude hlavnou prioritou dôraz na harmóniu. Harmónia vo viacerých oblastiach – zvládnutie nových tém vzdelávania, zvládnutie stresu z prípadného neúspechu, zvládnutie vytvorenia miesta pohody…

Read More

Uplatniteľnosť absolventa kurzu

Dokument žiadosti: Uplatniteľnosť absolventa kurzu Uplatniteľnosť absolventa akreditovaného kurzu „Intervencie s asistenciou zvierat“ Absolvent so špecializáciou na intervencie s asistenciou zvierat – animoterapie (vrátane canisterapií) má široké spektrum možností, ako svoje vzdelanie uplatniť v rôznych oblastiach. Tu je niekoľko kľúčových oblastí, kde môže byť jeho kvalifikácia cenná: Zdravotníctvo a terapia: Absolventi môžu pracovať v zdravotníckych zariadeniach,…

Read More