Category Archives: Nezaradené

Odborná terminológia

CANISTERAPIA JE VŽDY TERAPIA? AKÉ SÚ ROZDIELY V POJMOCH? Ide o základné pojmoslovie, ako ho používame aj my v organizácii Zvieratá a ľudia navzájom o. z.. Domnievame sa, že vymedzenie terminológie je nevyhnutné pre jednoznačnosť v odbornej komunikácii. V tejto časti sa opierame najmä o vymedzenia, ako ich ponúkajú líderské organizácie s medzinárodnou pôsobnosťou, najmä…

Read More