Zvieratá nie sú terapeuti.

Sprevádzajú a podporujú odborníkov v ich práci.

Či už je to v oblasti terapie, vzdelávania alebo aktivitách či koučingu.

Stretávame sa rôznymi pojmami. Pri zvieratách napr. terapeutické zvieratá (canisterapieutické pokiaľ ide o psy), alebo sprievodné zvieratá…

Ich výber, príprava, výchova či výcvik podlieha pravidlám, no stále sú to zvieratá, nie terapeuti.

Rešpektujeme ich jedinečnosť, ich rozmanitosť, ich jednotlivé „osobnosti“, ktoré sú dôležitou kvalitou vzťahu k ľuďom.

na tomto obrázku je pred odchodom z liečebne na poslednú chvíľu skúška záujmu pacienta o zviera. Pes bežne pracuje "naholo" bez obojkov, postrojov a iných doplnkov.

Na tomto obrázku je zachytený psík tesne pred odchodom z psychiatrickej liečebne. Naše psy v liečebni „pracujú naholo“ bez obojkov, postrojov a iných doplnkov. 

Spájanie ľudí so zvieratami a zdravím má dlhú históriu.
Konkrétne oblasť intervencií so zvieratami (AAI) sa stáva uznávanejšou formou doplnkovej terapie.🤲
V súčasnosti je viac pochopenia nielen zo strany verejnosti, ale sa aj zvyšuje záujem vedcov a odborníkov z praxe, ktorí sa zaujímajú o štúdium a aplikáciu interakcií človek-zviera.
Oblasť AAI (zvieratami asistovaných intervencií) mení svoj imidž tak, aby zahŕňal výskum založený na viacerých dôkazoch, aby bolo viac príležitostí na vzdelávanie, viac odborných publikácií ai.
Občas vznikali nedorozumenia, keď interakcie ľudí a zvierat boli nesprávne uvedené a ich možné prehnané pôsobenie na ľudí. Niektoré nedorozumenia možno pripísať aj nadmernému a nevedeckému zameraniu médií na vzťah medzi zvieratami a ľuďmi, čo vyvolávalo dojem, že na zázraky je potrebný iba jednoduchý predpis na domáce zviera.
 
🤨
Dnes sa však v tejto oblasti zúčastnené strany vzdelávajú, získavajú odborné poznatky o hodnote týchto interakcií, ktoré poskytujú realistickú prezentáciu, ktorá nezveličuje vplyv týchto interakcií.
 
Zvieratá a ľudia navzájom o.z. sa prikláňajú k názoru, že intervencie podporované zvieratami by sa nemali považovať za všeliek, ale mali by sa považovať za cennú životnú príležitosť, ktorá môže zmeniť.
 
🥰