Ako vyplýva z analýzy dostupných pedagogických zdrojov (statpedu.sk, eduworld.sk, skolske.sk), v našej krajine chýba vo vzdelávacom kurikule základných škôl téma zodpovedného vzťahu k zvieratám. 🤨
Snahu dostať do Štátneho vzdelávacieho programu tému ochrany zvierat podporuje i zvieracia ombudsmanka Stanová, ktorá na zasadnutí predmetovej komisie pre etickú výchovu upozornila na fakt, že táto oblasť zásadne chýba.
To poukazuje i na príčiny a následky úrazov spôsobených psami. Stanová navrhla tému ochrany zvierat zaradiť v rámci Pedagogicko-organizačných pokynov do Globálneho vzdelávania, a to s podporou riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ)
(Na zasadnutí predmetovej komisie ŠPÚ…, 2020).
👀 👧 🐾👩‍🦱 🐾🧑 🐾👩‍🦰 🐾🧑‍👱‍♀️🐾
Preventívne programy v tejto oblasti sú dôležitou súčasťou intervencií s asistenciou psov.
Ide o cielené výchovno-vzdelávacie programy pre deti, zamerané na problematiku bezpečného kontaktu so zvieratami, príp. špecificky so psami, realizované väčšinou v školských zariadeniach alebo záujmových kluboch alebo v letných táboroch 🤩🥳
Program je realizovaný v kontexte Animal Assisted Education (AAE) a zážitkovej pedagogiky.
Typickými technikami sú interaktívne aktivity a prednášky s názornými príkladmi rizikových situácií so zapojením detí do priameho kontaktu so psom.

 

„Kto je zodpovedný za úrazy detí spôsobené psami? Sú to samotní psi? Sú to majitelia? Sú to chovatelia, či tí, ktorí jednoducho nechajú svojho psa mať vrh krížencov? Alebo je to nedostatočným vzdelaním o tom, čo znamená vlastniť psa? Je to nezodpovednosť rodičov? Umožňujú deťom dráždiť alebo inak provokovať psa? KTO JE ZODPOVEDNÝ?“
Pedagogika za pomoci zvierat
Animal Assisted Education (AAE)
Kontakt so zvieratami pre veľa detí nie je samozrejmosťou.
Možno tým, že v rodine nie je dosť času na domáce zviera a mnoho ľudí už nechce prevziať zodpovednosť za zviera. 🤨🤷‍♀️🤷🐕🐩
Mnoho detí chce psa, mnoho detí sa psa bojí a mnoho detí nevie vhodne kontaktovať psa a dochádza k nehodám.
Nezáleží na tom, či je to veľký alebo malý pes alebo či pes pri stretnutí venuje pozornosť dieťaťu.
Deti by sa mali naučiť, že existuje len niekoľko nebezpečných psov a že útoky psov na ľudí sú väčšinou zapríčinené nami ľuďmi. Prinajmenšom by sa im dalo predísť. Príklad: mnoho detí miluje psy a to i neznáme psy a idú k nim pričom nedokážu posúdiť možné nebezpečenstvo.
Deti by sa mali učiť so psami adekvátne zaobchádzať a vedieť ich vhodne kontaktovať. ✋🤚
V mojich očiach nie je správne drzať deti mimo psov kvôli ich ochrane alebo im rozprávať a psoch spôsobom, ktorý podporuje strach zo psov.
Naopak, mali by sme u detí rozvíjať radosť pri zaobchádzaní so známym a neznámym psom prostrednícvom primeraného správania a rešpektu.
Deti potrebujú vedieť že pes je individuálna živá bytosť, ktorá reaguje na ľudí podľa svojich skúseností a inštinktov a podľa toho sa správa.