Category Archives: Intervencie

Terapeutické farmy

Každé zviera má špecifickú úlohu a poslanie. Vpodstate môžme ich deliť do troch kategórií (môj názor). 1. kategória: intenzívny kontakt človek – zvieraTieto zvieratá sú prístupné ľuďom a milujú intenzívny kontakt s ľuďmi.Napr. foto ako náš baránok Artuš sa plný oddanosti opiera o ťažko postihnutého chlapca. Celkovo tento baránok je skutočne boží, nechá sa dlho hladkať,…

Read More

Seno či slama?

Veľkú pozoronosť venujeme zážitkovému vzdelávaniu a školským programom na podporu optimálneho sociálneho a emocionálneho rozvoja žiakov základných škôl.Snahou je zlepšenie uvedomenia si samého seba  a iných, sebaovládanie, medziľudské, rozhodovacie a komunikačné zručnosti a zvýšenie zvládania záťaže v každodennom živote. VZDELÁVACIE MOTIVAČNÉ A TERAPEUTICKÉ POGRAMY Naučiť deti, aby mali súcit a empatiu s ich chlpatými, pernatými…

Read More

8 čítacích stretnutí, kniha s odtlačkom labky psíka a čitateľský diplom

Deti so slabými čitateľskými schopnosťami, deti s autizmom, ADHD, problémami so správaním, strachom zo zlyhania alebo nízkym sebavedomím. Týmto deťom poskytujeme program ôsmich samostatných čítaní.  Relácia trvá 15 minút a koná sa raz týždenne. Za týmto účelom je vytvorený pohodlný kútik na čítanie, kde dieťa môže ľahko nadviazať kontakt so psom a pokojne mu čítať. Spolupracujeme s odborníkmi….

Read More

Absolventka kurzu AAI- PhDr.Lenka Birková a jej príklady dobrej praxe.

Z dôvodu záujmu o „moc“, ktorou disponujú zvieratá sme sa ako občianske združenie rozhodli podporovať a viesť ľudí, ktorí majú záujem zahrnúť zvieratá do svojej praxe. Poskytovať týmto ľuďom odborné informácie a nasmerovať ich, na ich vlastnej ceste osobného rastu k ďalším zdrojom odborných informácií či príkladov dobrej praxe, aplikovateľných v podmienkach Slovenskej republiky. A tiež šíriť ich príklady…

Read More

Projekt podpory čítania

Projekt podpory čítania – PROGRAM „Psie ušká“ „Čítať psovi je zábava“ hlása náš letáčik avšak program čítania psovi nie je len chytľavý trik.Má premyslené stratégie a metódy, zvolené ciele a vychádza z jednej z teórií, ktoré ponúkajú seriózne vysvetlenie potenciálu a reálnych benefitov zahrnutia zvierat do terapie, vzdelávania, aktivít.Vedený je odborníkmi, špeciálne pripravovanými na túto…

Read More

September, škola, zvieratá

Blíži sa september, škola.Pocity, ktoré si my dospelí spájame s nákupom nových topánok, nových školských pomôcok….U niekoho predstava školy však vyvoláva starosti a myslí na to, ako motivovať svoje dieťa, aby ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, si dieťa zobralo za svoje, aby ich z vlastnej vôle chcelo uskutočňovať, napríklad aby čítalo, učilo sa.Vieme, že sú…

Read More