Category Archives: Nezaradené

Intervencie s mačkami

V rámcii intervencií s asistenciou zvierat (AAI) je možnosť aj terapií s mačkou. Terapie vedie odborník, profesionál v oblasti duševného zdravia. Mačky sú zaujímavé zvieratá. Majú veľa úžasných aj frustrujúcich vlastností – rovnako ako naši partneri, priatelia, kamaráti… Mačky sú hrdé, nezávislé, tvrdohlavé, milujúce, oddané a občas protivné, zlé a hnusné. Mať lásku od mačky je úžasny…

Read More

Lucia Paračková – profesionálna trénerka psov pre prácu v AAI

Nadviazali sme spoluprácu s Luciou Paračkovou – profesionálnou trénerkou psov pre prácu v Animal Assisted Intervention (AAI). Lucia sa venuje príprave a výcviku psov pre prácu v intervenciách (terapii a vzdelávaní). Má osvedčenia DAIC (systém certifikácie ľudí a psov pre prácu v AAI), absolvovala testy, kurzy, skúšky, ktoré predstavujú vysokú úroveň práce zabezpečujúcu prípravu a…

Read More

Zoonózy

ZOONÓZY a intervencie s asistenciou zvierat Existuje množstvo zdokumentovaných výhod vyplývajúcich z interakcií človeka a zvieraťa a z intervencií s asistenciou zvierat (AAI) vrátane vyšších zdravotných, sociálnych, emocionálnych a psychologických benefitov, ak sú splnené normy starostlivosti o zvieratá.Existuje určitý stupeň rizika zoonóz v AAI.Zoonotické choroby známe pod názvom zoonózy sú tie, ktoré sa môžu prenášať…

Read More

Zamyslenie

Naše spojenie so zvieratami a zdravím má dlhú históriu.Konkrétne oblasť intervencií so zvieratami (AAI) sa stáva uznávanejšou formou doplnkovej terapie.V súčasnosti je viac pochopenia nielen zo strany verejnosti, ale sa aj zvyšuje záujem vedcov a odborníkov z praxe, ktorí sa zaujímajú o štúdium a aplikáciu interakcií človek-zviera.Oblasť AAI (zvieratami asistovaných intervencií) mení svoj imidž tak,…

Read More

Odborná terminológia

CANISTERAPIA JE VŽDY TERAPIA? AKÉ SÚ ROZDIELY V POJMOCH? Ide o základné pojmoslovie, ako ho používame aj my v organizácii Zvieratá a ľudia navzájom o. z.. Domnievame sa, že vymedzenie terminológie je nevyhnutné pre jednoznačnosť v odbornej komunikácii. V tejto časti sa opierame najmä o vymedzenia, ako ich ponúkajú líderské organizácie s medzinárodnou pôsobnosťou, najmä…

Read More