Category Archives: Nezaradené

Psie ušká

Naučiť sa čítať je vzrušujúce dobrodružstvo – ale tiež intelektuálny úspech.  Väčšina detí je nadšená, čítaním sa im otvárajú sa nové svety. Za predpokladu, že dokážu čítať plynule a porozumieť tomu, čo čítali. Mnoho detí to nedokáže urobiť (znevýhodnené deti), mnoho detí potrebuje na zlepšenie svojich čitateľských schopností individuálnu podporu. Zvieratá a ľudia navzájom o.z. podporuje…

Read More

Spájame sa s profesionálmi z rôznych odborov

Spájame sa s profesionálmi z rôznych odborov (oblasť pedagogiky, psychológie, zdravotníctva, sociálnych služieb, tréneri psov…).Tiež my naše vedomosti a skúsenosti odvzdávame ďalej, realizujeme prednášky a kurzy pre tých, ktorí majú záujem participovať v našich už existujúcich programoch ako napr. program zodpovedného vzťahu k zvieratám a prevencie úrazov spôsobených psami, programy čítania so psami a iné.Nestačí…

Read More

Pes sám o sebe nie je terapeut

Zvieratá nie sú terapeuti. Sprevádzajú a podporujú odborníkov v ich práci. Či už je to v oblasti terapie, vzdelávania alebo aktivitách či koučingu. Stretávame sa rôznymi pojmami. Pri zvieratách napr. terapeutické zvieratá (canisterapieutické pokiaľ ide o psy), alebo sprievodné zvieratá… Ich výber, príprava, výchova či výcvik podlieha pravidlám, no stále sú to zvieratá, nie terapeuti….

Read More

Niekedy máme pocit…

…pocit, že sme nič nedosiahli Potom si musíme spomenúť na malé výhry.Urobte si čas a premýšľajte o svojich malých výhrach. Pamätajte si, že všetky sa počítajú do konečného výsledku. Zvieratá a ľudia navzájom o.z realizuje i terapiu s asistenciou zvierat. Terapiu s asistenciou zvierat AAT (z angl. Animal Assisted Therapy) realizuje alebo dohliada dborník v…

Read More

Naše sliepky

HRAVÉ LETO SO ZVIERATKAMI naše sliepky: DÁŠA, MÁŠA, HVIEZDA, LILI, ČERNOTKA a ŠIPKA Naše programy majú i environmentálny rozmer. Budujú kladný vzťah a ohľaduplnú starostlivosť ku zvieratám prostredníctvom priameho kontaktu. Vytvárajú povedomie, že do toho sveta patríme a s nami i príroda, živočíchy uvedomenie si, že človek môže zasahovať do životného prostredia a akým spôsobom…

Read More

Zážitkové intervencie s králičkami

„Objaviť alebo prehĺbiť a rozvíjať svoje životné poslanie a vnášať svoju dušu do svojej práce je základ osobného i pracovného šťastia.“   Králičky v interaktívnej ohrádke Výhodou tejto ohrádky je ľahký prístup k zvieratám pre viac osôb, králičky majú voľnosť pohybu a môžu aktívne spolupracovať. Ohrádka je rozložiteľná na stôl, okolo ktorého môžu klienti sedieť,…

Read More

Láskavosť

UČÍME LÁSKAVOSŤ PRÍKLADOM Naučiť deti, aby mali súcit a empatiu s ich chlpatými, pernatými proste zvieracími kamarátmi, je nevyhnutné na to, aby sa zabránilo krutosti na zvieratách, aby sme vychovali svoje deti k úcte a láskavosti k zaobchádzaniu nielen so zvieratami ale i s ľuďmi. Veríme, že deti, ktoré budú mať dostatok vedomostí a skúseností…

Read More

Spoločníci, motivátory, umelci v komunikácii

„ Najhoršou chudobou je osamelosť a pocit, že nie ste milovaní. Niekedy si myslíme, že chudoba je len byť hladný, nahý a bez domova. Chudoba tých, ktorí sú nechcení, nemilovaní a zanedbávaní, je tá najväčšia chudoba. Tento druh chudoby musíme začať liečiť vo svojich domovoch.“ matka Tereza Zvieratá sú spoločníci v životoch ľudí Zvieratá sú/boli…

Read More

Baránok menom Artuš

ovečka sa volá TUŠKA Artuš je mini baran a veľký priateľ s našimi psami. Pracujeme na projekte, kde bude Artuš hlavná postava. Projekt je inšpirovaný príbehom Kästnera, ktorý nechal svoju nádej rozprávať do zvierat, ktoré pociťovali špeciálne spojenie s deťmi a videli svoju zodpovednosť za budúcu generáciu. Zvieratám dal veľmi aktívnu úlohu – organizovať konferenciu, sami vyzývať…

Read More