#socialnefarmy #greencare
Sociálne farmy predstavujú príležitosť pre poľnohospodárov a farmárov na Slovensku, získať ďalší príjem ako súčasť kombinovaného príjmu.
Tým, že rozšíria svoju bežnú činnosť na farme o terapie, edukácie a aktivity so zvieratami v kombinácii s poľnohospodárstvom, môžu to so ZISKOM využiť pre celú spoločnosť. (zelená ekonomika)
K tradičným odvetviam podnikania ako je chov, výroba mlieka, mliečnych výrobkov, pestovanie plodín, alebo priamy marketing, sa ponúka práca so zvieratami.

v praxi…okrem motivácie, alebo aj kapitálu keď sa chceme pustiť do sociálneho poľnohospodárstva, kde patria tieto sociálne farmy je vhodné mať dostatočné vedomosti oboch oblastí – poľnohospodárske i sociálne. Je to práca s ľudskými zdrojmi, ale aj ekonomické a manažérske zručnosti, komunikačné zručnosti, a tiež vyžaduje orientáciu v legislatívnej oblasti a finančnej.