#socialnefarmy #greencare #pomahame #socialnepolnohospodarstvo
školičky na farme…takáto škola poskytuje deťom pohľad na poľnohospodárstvo, v nej sa verím, že môže posilniť prístup detí ako budúcich spotrebiteľov ohľaduplných k životnému prostrediu. Aby lepšie porozumeli ekologickým a ekonomickým vzájomným vzťahom, rôznym formám poľnohospodárstva, pôvodu a výrobným metódam potravín, môžu si tam vyrábať vlastné maslo, jogurt, syr, chlieb … v ľahko nasledovateľných krokoch, im takto ukazujú cestu z výroby do regálu supermarketu.
Na sociálnych farmách sa venujú rôznym témam ako …zvieratá na farme, ovocinárstvo, med, spracovanie ovčej vlny a oveľa viac.
a hračky? tieto robili ludia s ľahkým mentálnym postihom so zdravými deťmi v školke. sú proste náádherné.
Takto dokážu niektoré krajiny prepojiť zdravé deti a tých čo sú bokom.
Ľudia s mentálnym postihnutím tak majú možnosť prispieť k sociálnej veci.
Zvyšuje sa ich sebaúcta a tým aj šťastie v živote.
Týmto spôsobom oslovujú „zdravú“ časť týchto ľudí a oslovujú ich ohľadom ich možností a „schopností“.
Deti zdravé sa tiež dozvedajú o rozdieloch medzi ľuďmi, čo im uľahčuje neskoršie riešenie problémov.