Sociálne poľnohospodárstvo je veľkou príležitosťou pre všetkých, ktorí sa neho dívajú ako na celok.

Nielen na farmu, na poľnohospodárske výrobky a prácu, ale aj na prírodu, na pohodu a to, že ste človek – to je sociálne poľnohospodárstvo.