Predstavujeme krásny príklad ako odborné vedomosti získané vzdelávaním v Intervenciách s asistenciou zvierat dokážu obohatiť repertoár vlastných prístupov a metód vlastnej, už existujúcej odbornej praxe či už v oblasti pomáhajúcich profesií (sociálna práca, špeciálna a liečebná pedagogika, psychológia, ošetrovateľstvo, fyzioterapia a pod. alebo v rôznej inej oblasti, kde chceme/plánujeme zahŕňať zvieratá do interakcií s ľuďmi.👏
Vzdelávanie som už dávnejšie individálnou formou poskytovala PhDr. Lenke Halás Birkovej a bolo to obojstranne obohacujúce, strávili sme hodiny a hodiny štúdiom, zaoberali sa východiskovými teóriami, vďaka Lenke som spoznala vých.teórie z jej práce a mnoho iného.
Lenku a jej psích parťákov Elfí z Černostudničního vrchu a Dasty z Černostudničního vrchu mnohí poznajú z aktivít nádherné aktivity ako Záhrada pohybu o.z , denný tábor na Hurke, CVČ Domino krúžok Mladý kynológ a ďalšie krásne, vlastné projekty.
Lenka dokonale pochopila východiské teórie Intervencií so zvieratami.
Tým chcem povedať, že ak aj človek nepozná desiatky príkladov praxe z kazuistík, alebo z počutia, dokáže sám prinášať, vymýšľať a efektívne aplikovať krásne techniky a projekty.
Som veľmi potešená z tejto správy a ďakujem Lenka, si skvelá😃🥰👏

SZŠ Kukučínova, Košice

🐕 Zvieratá sú v modernej spoločnosti považované za faktory, ktoré pozitívne vplývajú na zamestnancov 👩‍🏫, umožňujú psychické prestávky, pripomínajú zamestnancom, aby sa pozastavili, nestresovali, udržiavajú pozitívnu náladu 😊 na pracovisku. V spolupráci s občianskym združením Zvieratá a ľudia 🦮🚶‍♀️🚶‍♂️navzájom sme 19.11.2020 odštartovali projekt so špeciálne vedeným a pripravovaným psom 🦮pre Intervencie s asistenciou zvierat (Animal Assisted intervention).