Category Archives: Spolupracujeme

Terapeutické farmy

Každé zviera má špecifickú úlohu a poslanie. Vpodstate môžme ich deliť do troch kategórií (môj názor). 1. kategória: intenzívny kontakt človek – zvieraTieto zvieratá sú prístupné ľuďom a milujú intenzívny kontakt s ľuďmi.Napr. foto ako náš baránok Artuš sa plný oddanosti opiera o ťažko postihnutého chlapca. Celkovo tento baránok je skutočne boží, nechá sa dlho hladkať,…

Read More

Seno či slama?

Veľkú pozoronosť venujeme zážitkovému vzdelávaniu a školským programom na podporu optimálneho sociálneho a emocionálneho rozvoja žiakov základných škôl.Snahou je zlepšenie uvedomenia si samého seba  a iných, sebaovládanie, medziľudské, rozhodovacie a komunikačné zručnosti a zvýšenie zvládania záťaže v každodennom živote. VZDELÁVACIE MOTIVAČNÉ A TERAPEUTICKÉ POGRAMY Naučiť deti, aby mali súcit a empatiu s ich chlpatými, pernatými…

Read More

8 čítacích stretnutí, kniha s odtlačkom labky psíka a čitateľský diplom

Deti so slabými čitateľskými schopnosťami, deti s autizmom, ADHD, problémami so správaním, strachom zo zlyhania alebo nízkym sebavedomím. Týmto deťom poskytujeme program ôsmich samostatných čítaní.  Relácia trvá 15 minút a koná sa raz týždenne. Za týmto účelom je vytvorený pohodlný kútik na čítanie, kde dieťa môže ľahko nadviazať kontakt so psom a pokojne mu čítať. Spolupracujeme s odborníkmi….

Read More

Absolventka kurzu AAI- PhDr.Lenka Birková a jej príklady dobrej praxe.

Z dôvodu záujmu o „moc“, ktorou disponujú zvieratá sme sa ako občianske združenie rozhodli podporovať a viesť ľudí, ktorí majú záujem zahrnúť zvieratá do svojej praxe. Poskytovať týmto ľuďom odborné informácie a nasmerovať ich, na ich vlastnej ceste osobného rastu k ďalším zdrojom odborných informácií či príkladov dobrej praxe, aplikovateľných v podmienkach Slovenskej republiky. A tiež šíriť ich príklady…

Read More

Projekt podpory čítania

Projekt podpory čítania – PROGRAM „Psie ušká“ „Čítať psovi je zábava“ hlása náš letáčik avšak program čítania psovi nie je len chytľavý trik.Má premyslené stratégie a metódy, zvolené ciele a vychádza z jednej z teórií, ktoré ponúkajú seriózne vysvetlenie potenciálu a reálnych benefitov zahrnutia zvierat do terapie, vzdelávania, aktivít.Vedený je odborníkmi, špeciálne pripravovanými na túto…

Read More

September, škola, zvieratá

September, čas návratu do školy. Dospelí často spájajú toto obdobie s nákupom nových topánok a školských pomôcok. Avšak nie u každého vyvoláva myšlienka na školu pozitívne pocity.  Mnohí rodičia premýšľajú nad tým, ako motivovať svoje dieťa k dosahovaniu cieľov, aby si ich osvojilo dobrovoľne, napríklad čítanie a učenie. Vieme, že motivácia hrá kľúčovú úlohu v…

Read More

Psie ušká

Naučiť sa čítať je vzrušujúce dobrodružstvo – ale tiež intelektuálny úspech.  Väčšina detí je nadšená, čítaním sa im otvárajú sa nové svety. Za predpokladu, že dokážu čítať plynule a porozumieť tomu, čo čítali. Mnoho detí to nedokáže urobiť (znevýhodnené deti), mnoho detí potrebuje na zlepšenie svojich čitateľských schopností individuálnu podporu. Zvieratá a ľudia navzájom o.z. podporuje…

Read More

Spájame sa s profesionálmi z rôznych odborov

Spájame sa s profesionálmi z rôznych odborov (oblasť pedagogiky, psychológie, zdravotníctva, sociálnych služieb, tréneri psov…).Tiež my naše vedomosti a skúsenosti odvzdávame ďalej, realizujeme prednášky a kurzy pre tých, ktorí majú záujem participovať v našich už existujúcich programoch ako napr. program zodpovedného vzťahu k zvieratám a prevencie úrazov spôsobených psami, programy čítania so psami a iné.Nestačí…

Read More