Jóga a zakrslé kozy

“milujú len tak byť okolo ľudí, jednoducho len sú, ľudia sa usmievajú a vy nemôžete ostať smutní” Dobrodružstvo vyskúšania niečoho nového prebúdza zmysly ľudí čistou a jednoduchou radosťou. Kozia joga kombinuje roztomilosť mini kozičiek – s terapiou pomocou zvierat a cvičením jogy.Ukázalo sa, že interakcia s kozami vyvoláva pokoj, radosť a nečakaný smiech. Pozorovanie bláznivých…

Read More

Odborná terminológia

CANISTERAPIA JE VŽDY TERAPIA? AKÉ SÚ ROZDIELY V POJMOCH? Ide o základné pojmoslovie, ako ho používame aj my v organizácii Zvieratá a ľudia navzájom o. z.. Domnievame sa, že vymedzenie terminológie je nevyhnutné pre jednoznačnosť v odbornej komunikácii. V tejto časti sa opierame najmä o vymedzenia, ako ich ponúkajú líderské organizácie s medzinárodnou pôsobnosťou, najmä…

Read More