Jóga a zakrslé kozy

“milujú len tak byť okolo ľudí, jednoducho len sú, ľudia sa usmievajú a vy nemôžete ostať smutní” Dobrodružstvo vyskúšania niečoho nového prebúdza zmysly ľudí čistou a jednoduchou radosťou. Kozia joga kombinuje roztomilosť mini kozičiek – s terapiou pomocou zvierat a cvičením jogy.Ukázalo sa, že interakcia s kozami vyvoláva pokoj, radosť a nečakaný smiech. Pozorovanie bláznivých…

Read More

Odborná terminológia

CANISTERAPIA JE VŽDY TERAPIA? AKÉ SÚ ROZDIELY V POJMOCH? Ide o základné pojmoslovie, ako ho používame aj my v organizácii Zvieratá a ľudia navzájom o. z.. Domnievame sa, že vymedzenie terminológie je nevyhnutné pre jednoznačnosť v odbornej komunikácii. V tejto časti sa opierame najmä o vymedzenia, ako ich ponúkajú líderské organizácie s medzinárodnou pôsobnosťou, najmä…

Read More

Projekt Centrum spolupráce Harmony

Projekt Centru spolupráce Harmony – 2021-1-SK01-KA210-ADU-000029390 Partneri projektu: OZ Guľôčka – SK, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek – PL, Petrklíč help, z.s. – CZ realizovali projekt vytvorenia Centra spolupráce, v ktorom bude hlavnou prioritou dôraz na harmóniu. Harmónia vo viacerých oblastiach – zvládnutie nových tém vzdelávania, zvládnutie stresu z prípadného neúspechu, zvládnutie vytvorenia miesta pohody…

Read More

Uplatniteľnosť absolventa kurzu

Dokument žiadosti: Uplatniteľnosť absolventa kurzu Uplatniteľnosť absolventa akreditovaného kurzu „Intervencie s asistenciou zvierat“ Absolvent so špecializáciou na intervencie s asistenciou zvierat – animoterapie (vrátane canisterapií) má široké spektrum možností, ako svoje vzdelanie uplatniť v rôznych oblastiach. Tu je niekoľko kľúčových oblastí, kde môže byť jeho kvalifikácia cenná: Zdravotníctvo a terapia: Absolventi môžu pracovať v zdravotníckych zariadeniach,…

Read More