All posts by Slavka Duplakova

Zoonózy

ZOONÓZY a intervencie s asistenciou zvierat Existuje množstvo zdokumentovaných výhod vyplývajúcich z interakcií človeka a zvieraťa a z intervencií s asistenciou zvierat (AAI) vrátane vyšších zdravotných, sociálnych, emocionálnych a psychologických benefitov, ak sú splnené normy starostlivosti o zvieratá.Existuje určitý stupeň rizika zoonóz v AAI.Zoonotické choroby známe pod názvom zoonózy sú tie, ktoré sa môžu prenášať…

Read More

Zamyslenie

Naše spojenie so zvieratami a zdravím má dlhú históriu.Konkrétne oblasť intervencií so zvieratami (AAI) sa stáva uznávanejšou formou doplnkovej terapie.V súčasnosti je viac pochopenia nielen zo strany verejnosti, ale sa aj zvyšuje záujem vedcov a odborníkov z praxe, ktorí sa zaujímajú o štúdium a aplikáciu interakcií človek-zviera.Oblasť AAI (zvieratami asistovaných intervencií) mení svoj imidž tak,…

Read More

Jóga a zakrslé kozy

“milujú len tak byť okolo ľudí, jednoducho len sú, ľudia sa usmievajú a vy nemôžete ostať smutní” Dobrodružstvo vyskúšania niečoho nového prebúdza zmysly ľudí čistou a jednoduchou radosťou. Kozia joga kombinuje roztomilosť mini kozičiek – s terapiou pomocou zvierat a cvičením jogy.Ukázalo sa, že interakcia s kozami vyvoláva pokoj, radosť a nečakaný smiech. Pozorovanie bláznivých…

Read More

Odborná terminológia

CANISTERAPIA JE VŽDY TERAPIA? AKÉ SÚ ROZDIELY V POJMOCH? Ide o základné pojmoslovie, ako ho používame aj my v organizácii Zvieratá a ľudia navzájom o. z.. Domnievame sa, že vymedzenie terminológie je nevyhnutné pre jednoznačnosť v odbornej komunikácii. V tejto časti sa opierame najmä o vymedzenia, ako ich ponúkajú líderské organizácie s medzinárodnou pôsobnosťou, najmä…

Read More