Category Archives: Hernička

8 čítacích stretnutí, kniha s odtlačkom labky psíka a čitateľský diplom

Deti so slabými čitateľskými schopnosťami, deti s autizmom, ADHD, problémami so správaním, strachom zo zlyhania alebo nízkym sebavedomím. Týmto deťom poskytujeme program ôsmich samostatných čítaní.  Relácia trvá 15 minút a koná sa raz týždenne. Za týmto účelom je vytvorený pohodlný kútik na čítanie, kde dieťa môže ľahko nadviazať kontakt so psom a pokojne mu čítať. Spolupracujeme s odborníkmi….

Read More

Projekt podpory čítania

Projekt podpory čítania – PROGRAM „Psie ušká“ „Čítať psovi je zábava“ hlása náš letáčik avšak program čítania psovi nie je len chytľavý trik.Má premyslené stratégie a metódy, zvolené ciele a vychádza z jednej z teórií, ktoré ponúkajú seriózne vysvetlenie potenciálu a reálnych benefitov zahrnutia zvierat do terapie, vzdelávania, aktivít.Vedený je odborníkmi, špeciálne pripravovanými na túto…

Read More

Psie ušká

Naučiť sa čítať je vzrušujúce dobrodružstvo – ale tiež intelektuálny úspech.  Väčšina detí je nadšená, čítaním sa im otvárajú sa nové svety. Za predpokladu, že dokážu čítať plynule a porozumieť tomu, čo čítali. Mnoho detí to nedokáže urobiť (znevýhodnené deti), mnoho detí potrebuje na zlepšenie svojich čitateľských schopností individuálnu podporu. Zvieratá a ľudia navzájom o.z. podporuje…

Read More

Spájame sa s profesionálmi z rôznych odborov

Spájame sa s profesionálmi z rôznych odborov (oblasť pedagogiky, psychológie, zdravotníctva, sociálnych služieb, tréneri psov…).Tiež my naše vedomosti a skúsenosti odvzdávame ďalej, realizujeme prednášky a kurzy pre tých, ktorí majú záujem participovať v našich už existujúcich programoch ako napr. program zodpovedného vzťahu k zvieratám a prevencie úrazov spôsobených psami, programy čítania so psami a iné.Nestačí…

Read More

Niekedy máme pocit…

…pocit, že sme nič nedosiahli Potom si musíme spomenúť na malé výhry.Urobte si čas a premýšľajte o svojich malých výhrach. Pamätajte si, že všetky sa počítajú do konečného výsledku. Zvieratá a ľudia navzájom o.z realizuje i terapiu s asistenciou zvierat. Terapiu s asistenciou zvierat AAT (z angl. Animal Assisted Therapy) realizuje alebo dohliada dborník v…

Read More

Naše sliepky

HRAVÉ LETO SO ZVIERATKAMI naše sliepky: DÁŠA, MÁŠA, HVIEZDA, LILI, ČERNOTKA a ŠIPKA Naše programy majú i environmentálny rozmer. Budujú kladný vzťah a ohľaduplnú starostlivosť ku zvieratám prostredníctvom priameho kontaktu. Vytvárajú povedomie, že do toho sveta patríme a s nami i príroda, živočíchy uvedomenie si, že človek môže zasahovať do životného prostredia a akým spôsobom…

Read More

Zážitkové intervencie s králičkami

„Objaviť alebo prehĺbiť a rozvíjať svoje životné poslanie a vnášať svoju dušu do svojej práce je základ osobného i pracovného šťastia.“   Králičky v interaktívnej ohrádke Výhodou tejto ohrádky je ľahký prístup k zvieratám pre viac osôb, králičky majú voľnosť pohybu a môžu aktívne spolupracovať. Ohrádka je rozložiteľná na stôl, okolo ktorého môžu klienti sedieť,…

Read More

Spoločníci, motivátory, umelci v komunikácii

„ Najhoršou chudobou je osamelosť a pocit, že nie ste milovaní. Niekedy si myslíme, že chudoba je len byť hladný, nahý a bez domova. Chudoba tých, ktorí sú nechcení, nemilovaní a zanedbávaní, je tá najväčšia chudoba. Tento druh chudoby musíme začať liečiť vo svojich domovoch.“ matka Tereza Zvieratá sú spoločníci v životoch ľudí Zvieratá sú/boli…

Read More

Baránok menom Artuš

ovečka sa volá TUŠKA Artuš je mini baran a veľký priateľ s našimi psami. Pracujeme na projekte, kde bude Artuš hlavná postava. Projekt je inšpirovaný príbehom Kästnera, ktorý nechal svoju nádej rozprávať do zvierat, ktoré pociťovali špeciálne spojenie s deťmi a videli svoju zodpovednosť za budúcu generáciu. Zvieratám dal veľmi aktívnu úlohu – organizovať konferenciu, sami vyzývať…

Read More